Styrelse

Ordförande: Lena Norberg (bilden)

Sekreterare: Gunilla Nordenskjöld, info@biblioteketsvannerlidingo.se

Kassör: Ann-Christine Montalvo

Ledamöter: Ingrid Cantwell, Inger Lagerros, Jan Sjöberg (webbsidan), Lars Strindberg

Sällskapet Bibliotekets Vänner

Föreningen är ideell och opolitisk. Bildades 1964.

I samverkan med biblioteket – och andra föreningar och Lidingö stad – anordnar vi författarträffar och kulturaftnar med intressanta föredragshållare. Minst en gång per år inbjuds medlemmarna till VIP-möte med mingel och samvaro med föreläsare eller annan inbjuden gäst.


Genom ditt medlemskap bidrar du aktivt till att stödja föreningens syfte. Du är också välkommen att ge förslag till föreningens aktiviteter. Ju fler vänner vi är, desto mer slagkraftiga blir vi.


Medlemsavgiften är 200 kronor för enskild och 300 kronor för två på samma adress.   

Du som är intresserad av att bli medlem, betala avgiften via plusgiro 12 29 71-5.


Viktigt. Skriv både namn och e-postadress vid inbetalningen.

Välkommen!

---------------------------------------

Angående Dataskyddsförordningen GDPR
Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela Europa och ersätter den Svenska Personuppgiftslagen (PUL). Det innebär att du själv ska kunna ha kontroll över information om hur dina personuppgifter hanteras.

 

Sällskapet Bibliotekets Vänner i Lidingö har register med postadresser och e-postadresser där det i båda fallen endast är samlat namn, adress och e-postadress. OBS! Inga personnummer finns registrerade. Registret används för utskick av program, kallelser till möten och utskick av årsmötesprotokoll.

 

Registret används inte utanför Sällskapet Bibliotekets Vänner i Lidingö och kan ej användas av utomstående. Om du inte vill ha våra utskick skicka ett ”Nej tack” till sekreteraren Gunilla Nordenskjöld, nordenskjoldgunilla@gmail.com eller skriv ett brev under adress Gunilla Nordenskjöld, Grenstigen 4, 18131 Lidingö. OBS! Glöm ej ange ditt namn.

 

Läs mer om Dataskyddsförordningen under adress: datainspektionen.se